UWAGA: Do uruchomienia Panelu Administracyjnego wymagane jest oprogramowanie Java Runtime Environment w wersji 8. W panelu kontrolnym Java należy dodać adres http://dlugoleka.sims.pl do stron zaufanych. W systemie Windows:

Start Panel sterowania Java Zakładka Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo Edytuj listę stron
Należy dodać adres: http://dlugoleka.sims.pl

Zaimportuj certyfikat, zainstaluj i umieść go w magazynie "Zaufane główne urzędy certyfikacji"

Aplikacja, z której masz zamiar skorzystać, wykorzystuje lokalne środowisko testowe. Korzystanie z systemu ITS może być czasowo niedostepne. W razie problemów z pobraniem aplikacji, zaleca się przede wszystkim wyczyścić pamięć podręczną Java oraz pamięć podręczną przęglądarki internetowej.
Przykład czyszczenia pamięci podręcznej Java w systemie Windows:

Start Panel sterowania Java Zakładka ogólna Usuń pliki Zaznaczyć wszystkie trzy opcje OK